We for you
Váltás: LeitnerLeitner
Hírek > Recent tax developments

Recent tax developments

Newsletter – 10.09.2022

Tisztelt Ügyfelünk!

A nyári „adócsomagként” a 2022.07.27-n kihirdetett 2022. évi XXIV.tv. („Módtv.”) legfontosabb módosításairól jelen hírlevelünkben tájékoztatjuk Önöket. Amennyiben az intézkedések értelmezése és cégüknél történő alkalmazása során bármilyen kérdésük merülne fel, kérjük, forduljanak bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

 

Személyi jövedelemadó

Költségelszámolásban alkalmazható üzemanyagár

2022. július 28-tól a NAV a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatban olyan üzemanyag fogyasztói árát is közzé teheti, amelynek forgalmazását jellemzően csak egy nagy üzemanyagforgalmazó cég végzi országos hatáskörrel (CNG).

Mód. tv. 14. §, Szja tv. 82. § (2)

Hibrid és tisztán elektromos járművek üzemanyag elszámolása

2022. október 1-jétől az szja törvény már a tölthető hibrid és tisztán elektromos járművekre vonatkozóan is meghatározza az igazolás nélkül elszámolható költségeket:

Jármű Igazolás nélkül elszámolható költség
Tölthető hibrid jármű az üzemanyagnorma rendeletben a beépített motor hengerűrtartalma szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma 70 %-a
Tisztán elektromos meghajtású jármű 3 liter/100 km ESZ 95 ólmozatlan motorbenzinnek a NAV által közzétett árával meghatározott összege

Mód. tv. 15. § 5. pont, 6. melléklet, Szja tv. 3. sz. melléklet

25 év alatti fiatalok adókedvezménye

A 25 év alatti fiatalok adókedvezményére jogosultak már nem csak a rendszeres jövedelmet juttató kifizetőjüknek nyilatkozhatnak arról, hogy nem kérik az adókedvezmény érvényesítését – ami ennek elmaradása esetén automatikusan történik –, hanem minden kifizetőnek, így elkerülhetővé válik, hogy a magánszemélynek az éves adóbevallás benyújtásakor adófizetési kötelezettsége keletkezzen.

Hatálybalépés: 2022.07.28.

Mód. tv. 17. § (2) 1. pont, Szja tv. 48. § (3d)

 

Szocho és társadalombiztosítási járulék

Ha a magánszemély ugyanazon adóévben Magyarországon adóztatható és Magyarországon nem adóztatható jövedelmet is szerez, akkor a magyar szocho illetve TB járulék kötelezettséggel érintett jövedelemrészt – ezáltal már a személyi jövedelemadó előírásokkal összhangban -, a naptári napok helyett a munkanapok alapján kell meghatározni.

Mód. tv. 209. §, 218., Szocho tv. 1. § (8), Tbj. 27. § (6) b)

 

Cégautóadó

Az extraprofit adókról szóló kormányrendelet a 2022. július 1. és december 31. közötti időszakra közel kétszeresére emelte a cégautóadó havi mértékét. 2023. január 1-jétől ez a változás törvényi szintre emelkedik. A teljesítmény és a környezetvédelmi besorolás alapján meghatározott adómértékeket a gépjárműadóról szóló törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A B C D
1. Teljesítmény (kW) „0”-„4” környezetvédelmi osztály „6”-„10” környezetvédelmi osztály „5”, „14-15” környezetvédelmi osztály
2. 0-50 30.500 forint 16.000 forint 14.000 forint
3. 51-90 41.000 forint 20.000 forint 16.000 forint
4. 91-120 61.000 forint 41.000 forint 20.000 forint
5. 120 felett 81.000 forint 61.000 forint 41.000 forint

Mód. tv. 6-7. §, 1. melléklet, Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E. §, 1. számú melléklet

 

Társasági adó

Tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés

A 2022. adóévre már alkalmazható a tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztéshez kapcsolódó új adóalap módosító tétel, mellyel az adózó el tudja halasztani az elszámolt értékvesztés adóalapban történő érvényesítését. Az adózó ugyanis dönthet úgy, hogy a tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés összegével az elszámolás adóévében megnöveli az adóalapját, amely összeget később, amikor kikerül a részesedés a könyvekből, adóalap csökkentésként vesz figyelembe.

Mód. tv. 25-26. §, Tao tv. 7. § (1) j), 8. § (1) w)

 

Transzferár

Új adatszolgáltatási kötelezettség

A transzferár-nyilvántartás készítésére kötelezett adózóknak, első ízben a 2022. december 31-ét követően benyújtott éves bevallásukban, adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak a szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatban. A részletszabályokat a transzferár rendelet fogja tartalmazni.

Mód. tv. 27. § (1), Tao tv. 18. § (5)

Interkvartilis tartomány alkalmazása

2022. adóévtől minden adózónak, aki a szokásos piaci ár alátámasztásához adatbázis-kutatást (benchmark elemzést) használ, kötelező alkalmaznia az interkvartilis tartományt a szokásos piaci ár meghatározásához. Ez azt jelenti, hogy a teljes tartományt le kell szűkíteni a középső tartományra, amelybe a minta elemeinek fele esik.

Mód. tv. 27. § (2), Tao tv. 18. § (9)

Transzferár kiigazítás mediánértékre

2022. adóévtől, ha a kapcsolt felekkel szemben alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon kívül van, akkor a transzferár kiigazítás során kötelezően a mediánértéket (a szokásos piaci tartomány azon középső értékét, amelynél az adatok legfeljebb fele kisebb és legfeljebb fele nagyobb) kell figyelembe venni.

Abban az esetben nem kötelező a mediánértékre igazítás, ha az adózó igazolni tudja, hogy a szokásos piaci tartományon belül egy a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek.

Mód. tv. 27. § (3), Tao tv. 18. § (11)-(12)

Mulasztási bírság

Jelentős mértékben nőnek a transzferár nyilvántartási kötelezettség megszegése esetén kiszabható bírságtételek: a mulasztási bírság első jogsértés esetén 5 millió forintra (2 millió forintról), ismételt jogsértés esetén 10 millió forintra (4 millió forintról) emelkedik.

Hatálybalépés: 2022.08.27.

Mód. tv. 193. § 2. pont, Art. 230. § (1)

APA kérelem

2022. augusztus 27-től már minden adózó számára biztosított a lehetőség, hogy APA kérelmet (szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem) nyújtson be.

Ezzel egyidejűleg az eljárás díja emelkedik, az alábbiak szerint:

  • egyoldalú eljárás esetén: 5 millió forintra (korábban 2 millió forint);
  • kétoldalú vagy többoldalú eljárás esetén: 8 millió forintra (korábban annyiszor 2 millió forint, ahány oldalú eljárást kezdeményeztek).

A díj fizetésére továbbra sem kérhető részletfizetés vagy fizetési halasztás.

Mód. tv. 194. § (2) – Art. 174. § (5), Mód. tv. 189. § – Art. 175. § (1)

A transzferárazási elveket immár a KIVA szerinti adózásban is érvényesíteni kell.

Ha a kapcsolt féllel bonyolított ügylet nem felel meg a független piaci feltételeknek, úgy az adózó az adóalapot a Tao tv.-ben rögzített és szintén módosuló transzferár módszerekkel kell meghatározza – először a 2022. adóévi kötelezettség megállapítása vonatkozásában.

Hatályba lépés: 2022.08.26

Mód tv. 118. §§, Kiva tv. 32/G.§

 

Általános forgalmi adó

Csoportos ÁFA-alany

Tisztázásra került, hogy a csoportos ÁFA alany tagok által kijelölt képviselő a csoportos ÁFA alany fennállása alatt és a megszűnést követően az, akit a bíróság és más hatósági eljárásba be kell vonni.

Hatályba lépés: 2022.07.28

Mód tv. 52.§, Áfa tv. 8.§ (4)

Utólagos adóalap-csökkentés

Pénzvisszatérítés jogcím alatt szabályozzák azt az esetet is, ha nem annak a javára történik az ellenérték visszatérítés, akinek részére maga a termékértékesítés történt.

Hatályba lépés: 2022.07.28

Mód tv. 53-57.§§, Áfa tv. 77.§ (4a) –(4b)

 

KATA

Új KATA-törvény

2022. Szeptember 1-től új kisadózói törvény lép hatályba, amely már csak azon főállású egyéni vállalkozásokat engedi a tételes adózás alá, amelyek kizárólag B2C ügyleteket végeznek (kivéve taxisok). A régi KATA-ból kieső vállalkozások számára ajánljuk a témában blogbejegyzésünket.
https://adozasrolerthetoen.blog.hu/2022/07/15/a_legfontosabb_kata-szabalyok

 

Adóeljárás

Hatósági adómegállapítás – hiányos adatok

Ha a hatósági adómegállapításhoz beérkezett adatok nem elegendőek és hiánypótlásra hívja fel a hatóság az adózót, ha a hiánypótlás eredménytelenül telik el, úgy a hatósági adómegállapítási eljárást megszünteti, és a helyi adót ellenőrzés keretében is megállapíthatja.

Hatályba lépés: 2022.08.27

Mód tv. 188.§, Art. 141.§ (6)

Szigorodó szankciók: üzletlezárás

Kötelező elrendelni az üzletlezárást, ha ismételten megállapításra kerül a fekete foglalkoztatás, számlaadás elmulasztása, ismeretlen eredetű áru forgalmazása az adózónál.

Hatályba lépés: 2022.08.27

Mód tv. 191.§, Art. 245.§ (1a)

Eljárás alatt elrendelhető ellenőrzés

Kiutalás előtti adóellenőrzés elrendelhető a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtását követően is, egyéb adóellenőrzés azonban továbbra sem indítható az eljárás folyamatban léte alatt.

Hatályba lépés: 2022.08.27

Mód tv. 193.§ (1), Art. 180.§ (1)

 

Innovációs járulék

Külföldi vállalkozás magyarországi telephelye, fióktelepe

Az innovációs járulékfizetési kötelezettség immár kiterjed a korábban mentes magyarországi telephelyekre és fióktelepekre is.

Az a telephely, amely így kerül az innovációs járulék hatálya alá a 2022. adóévi járulék előlegét 2022. október 20-ig köteles bevallani és megfizetni.

Hatályba lépés: 2022.08.26.

Mód tv. 143 §, Innovációs tv. 15§ (1)

Szerző


Let's get in touch!
KAPCSOLAT