We for you
Váltás: LeitnerLeitner
Hírek > Extended producer responsibility scheme

Extended producer responsibility scheme

Newsletter – 10.05.2023

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy Közösségi irányelvekkel összhangban 2023. július 1-jétől Magyarországon alkalmazni kell az úgynevezett körforgásos termékek esetében a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert (EPR). Emellett a hulladékokról szóló törvény is új kötelezettségeket szab meg.

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy Közösségi irányelvekkel összhangban 2023. július 1-jétől Magyarországon alkalmazni kell az úgynevezett körforgásos termékek esetében a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert (EPR). Emellett a hulladékokról szóló törvény is új kötelezettségeket szab meg.

A LeitnerLeitner EPR-rel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében az alábbi szolgáltatásokkal támogatja az Önök tevékenységét:

 • támogatás nyújtása a regisztrációs (MOHU MOL felé) és bejelentkezési (hulladékgazdálkodási hatóság felé) kötelezettségek teljesítéséhez
 • vállalkozás tevékenységének EPR alapján történő kategorizálása
 • gyártott (forgalmazott) termékek, valamint azok alkotórészeinek, tartozékainak EPR szerinti besorolása
 • EPR nyilvántartás, azzal összefüggésben körforgásos kódok kialakítása
 • körforgásos termékek EPR díjkód alá történő besorolása
 • adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében segítségnyújtás
 • tanácsadás EPR-rel összefüggő számlakiállítási szabályokban, bizonylatkiállító programok módosításában
 • külföldön letelepedett gyártó és külföldi webáruház esetében EPR kötelezettségek meghatalmazott képviselőként történő teljesítése
 • tanácsadás EPR kötelezettség átvállalásával, valamint az egyéni teljesítéssel kapcsolatban
 • segítségnyújtás a környezetvédelmi termékdíj és az EPR fizetési kötelezettség megosztásában.

A kötelezettségek szintje és adminisztrációja eltérő lesz a hulladéktermelők és a gyártók (forgalmazók) számára.

 

Hulladéktermelők

Bár az ún. hulladéktermelők kisebb számú érintetti csoportot alkotnak, számukra a kötelezettségek szélesebbek és korábbi határidővel kell számolniuk, hiszen regisztrációs kötelezettségüket már 2023. április 30-ig teljesíteniük kell a koncessziós társaság (MOHU MOL) weboldalán.

Hulladéktermelő az a vállalkozás, aki tevékenysége során az EPR körébe tartozó hulladékot termel (például külföldről származó csomagolás lebontásával), azt elkülönítetten gyűjti és átadja hulladékhasznosítási szervezetnek. Nem tartozik ebbe a körbe a gyártási folyamat során keletkező selejt, hulladék.

Gyártók (forgalmazók)

Gyártók (forgalmazók)

Az EPR kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik. Gyártónak minősülnek a körforgásos termék előállítói, továbbá, ha a terméket nem belföldön állítják elő (hanem EU-ból vagy 3. országból érkezik), az első magyarországi forgalomba hozók.

Az EPR-hez kapcsolódóan a gyártók (forgalmazók) szintén bejelentkezésre kötelezettek, egyrészt a hulladékgazdálkodási hatóságnál, másrészt a MOHU MOL, mint koncessziós társaságnál. Ennek határideje: 2023. május 31.

A regisztráción túl nyilvántartási kötelezettséget és a hulladékgazdálkodási hatóság felé negyedévente adatszolgáltatást kell majd teljesíteni, amely alapján a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat a koncessziós társaság részére, annak számlája alapján kell majd megfizetni.

Az EPR rendszer párhuzamosan fog működni a környezetvédelmi termékdíjjal, bár a kettő nem teljes mértékben fedi egymást, amely helyes EPR kötelezettségek megállapítását is megnehezíti. Például a csomagolás esetében más lesz a kötelezett a környezetvédelmi termékdíj és más az EPR díj megfizetésére. Ugyanakkor, a hulladékgazdálkodási hatóságnak teljesítendő EPR adatokat és az adóhatósághoz beérkező környezetvédelmi termékdíj adatokat a hatóságok egybevetik majd és egymáshoz képest kontrollként fogják használni.

A fentieken túl a gyártók (forgalmazók) számára a számlákon kötelező lesz az EPR-hez kapcsolódó, meghatározott szövegek feltüntetése is, amely a számlázó programok mielőbbi beállításait is szükségessé teszi.

A teljesítés elmaradása esetén a bírság mellett, akár a körforgásos termékek forgalomba hozatalát is megtilthatja a hatóság.

Forgalomba hozatalnak minősül, ezért az EPR köteles a körforgásos termék:

 • első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása
 • saját célú felhasználása (például a külföldről származó körforgásos termék számviteli törvény szerinti beruházás, felújítás keretében történő felhasználása; szolgáltatásnyújtás keretében való használata, használatba adása, szállítási/védő csomagolás végleges elválasztása a terméktől)
 • külföldi webáruházból magyarországi háztartások egyéb személyek részére történő értékesítése.

Körforgásos termékek minősül, amely után EPR díjat kell majd fizetni:

 • csomagolás (például: papír, műanyag, fém, fa fogyasztói, gyűjtő és szállítási csomagolás)
 • egyes egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek (például: ételtároló edények, italpalackok, italtartó poharak, nedves törlőkendők)
 • elektromos és elektronikus berendezés (például: hőcserélő berendezés, egyes számítástechnikai eszközök, világítótestek)
 • elem, akkumulátor (például hordozható elem, akkumulátor, gépjármű akkumulátor)
 • gépjármű
 • gumiabroncs (gumi légabroncs, újrafutózott gumi légabroncs)
 • irodai papír (például: másolópapír, iratgyűjtő doboz, jegyzetfüzet)
 • reklámhordozó papír (például könyvek, újságok, nyomdaipari termékek)
 • sütőolaj, sütőzsír (például meghatározott vámtarifaszámok alá tartozó napraforgómag, repce, olívaolaj)
 • egyes textiltermékek (például: egyes kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, takarók, szőnyegek, lábbelik)
 • egyes fából készült bútorok (például: ággyá alakítható ülőbútor, konyhabútor, hálószobabútor, hivatali fabútor).

Örömmel támogatjuk szolgáltatásainkkal tevékenységét a fenti kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében, melyhez kapcsolódóan segítséget nyújtunk a környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) kötelezettségekkel kapcsolatban egyaránt.

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

Szerző

 • Judit Jancsa-Pék
  Partner | Adótanácsadó
 • Gellért Menczel-Kiss
  Partner | Adótanácsadó
 • Nóra Rácz
  Partner | Adótanácsadó
 • Márta Siklós
  Partner | Adótanácsadó | Könyvvizsgáló

Let's get in touch!
KAPCSOLAT