We for you
Váltás: LeitnerLeitner
Hírek > mailingLeitner Hungary: Changes in tax 02/2023

mailingLeitner Hungary: Changes in tax 02/2023

Newsletter – 13.02.2023

A több részletben történő elfogadást és módosítást követően véglegesnek tekinthető a  2023-as évi adócsomag. A legfontosabb változásokról jelen hírlevelünkben tájékoztatjuk Önöket.

Személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék

Az adókulcsok változatlansága mellett a minimálbér összege 2023-ban bruttó 232.000 Ft.

A KATA jelentős szűkítésével előtérbe került az Szja tv. szerinti átalányadózás lehetősége az egyéni vállalkozók esetében, melynek adminisztrációját most egyszerűsítik.

Haviról negyedévesre módosul az átalányadózók bevallási, szja-előleg és társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége.

Könnyítették a belépés feltételeit is, 2023-tól az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható. A tárgyévre vonatkozó bevételi értékhatárok továbbra is megmaradtak: általános bevételi értékhatár az éves minimálbér tízszerese (2023-ban 27.840.000 Ft), míg az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében az éves minimálbér ötvenszerese (2023-ban 139.200.000 Ft).

Az átalányadózásból kiesők visszatérési feltételei is rugalmasabbak: 4 év helyett csupán 1 évet kell várni az újra csatlakozáshoz.

Az átalányadózók számára a helyi iparűzési adózás is egyszerűbbé válik, ők egyszerűsített adóalap-megállapításra lesznek jogosultak és csak évente egyszer kell adóelőleget fizetniük.

Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program, vagy ennek vagyonkezelő alapítványán keresztül az értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték nem minősül bevételnek a tagnál.

Módosultak az árfolyamnyereségből származó jövedelem, illetve a tartós befektetésből származó jövedelem adózási szabályai, ahol a középpontban a vagyonkezelő alapítványok bevonásával történő jövedelemszerzés áll. Lehetővé tették ugyanis a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítványok számára, hogy a kezelt vagyonnal összefüggésben tartós befektetési szerződést köthessenek az érintett magánszemély, mint kedvezményezett javára. A keletkező hozamot a tartós befektetésekből származó jövedelem szabályai szerint kell leadózni.

A 30 éves kor alatti anyák adókedvezményben részesülnek, melynek maximális alapja a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset (499.952 Ft), vagyis az ennek megfelelő adóalapig nem kell a 15 %-os adót megfizetni.

A SZÉP kártyák adózásának változatlanul hagyása mellett az alszámlák megszűnnek.

Bérszámfejtésben, juttatási rendszerek kidolgozásában, vagy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó tanácsadásban keresse szakértőinket.

Társasági adó

A csoportos TAO alanyiság új megszűnési időpontjaként határozzák meg a felszámolási, végelszámolási, illetve kényszertörlési eljárás megindítását megelőző napot, ezzel összefüggésben módosulnak az adóelőleg fizetésének szabályai.

Az elektromos töltőállomás adóalap-kedvezménye az általános de minimis rendelet alapján vehető igénybe.

A társasági adót immár EUR és USD pénznemben is meg lehet fizetni, mely választásról az adóév vége előtt bejelentést kell tenni.

A vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül az ajándéksorsolás, ha bevételszerzést szolgál, továbbá a reklámközzétételi kötelezettség is.

Transzferárazás

A folyamatosan részletezésre kerülő módosítások jelentős változásokat hoznak. Új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kapcsolt vállalkozásokat: a társasági adóbevallás részeként a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kell szolgáltatni, amely már a 2022-es évet is érinti. Ezzel párhuzamosan a dokumentációs és adatszolgáltatási küszöbérték 100 millió forintra módosul. Fontos azonban, hogy az adatszolgáltatás köre bővebb, mind a nyilvántartás alá eső ügyletek köre.

A felkészülést időben meg kell kezdeni, az adatok összegyűjtése mellett javasolt szakértői segítséget bevonni. A LeitnerLeitner specializált Transzferár Üzletága készséggel áll a rendelkezésükre.

Helyi adók

A korábbi négy HIPA egyszerűsített adómegállapítási mód helyett már csak kettő marad, az első a korábbi három egységbe gyúrt változata, a második pedig a KIVA-sokra érvényes.

Az új egyszerűsített HIPA megállapítási mód alapján adott bevételi értékhatár alatt (25 millió Ft, kiskereskedelem esetén 120 millió Ft) sávos HIPA adómértéket lehet alkalmazni, amely önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg. Ebből adómentesség, vagy adókedvezmény nem adható. A választásról az előző évi bevallásban kell nyilatkozni, vagyis naptári éves adózóknál május 31-ig.

A HIPA is fizethető EUR, vagy USD pénznemben.

Általános forgalmi adó

Az új lakóingatlanokat értékesítése esetén a kedvezményes 5 %-os ÁFA kulcs 2 évvel meghosszabbodik. 2024.12.31-e után (2028.12.31-ig) azok az értékesítések eshetnek az 5 %-os kulcs alá, melyek esetében az építési engedély jogerőre emelkedik 2024.12.31-ig.

Belföldi fordított adózás esetén építési-szerelési tevékenységnél egyszerűsödik a „hatóság” értelmezése és minden olyan annak tekinthető, amely kikerült a korábbi építési hatóság alól (pl. örökségvédelem).

Egyértelműsítik a számla adattartalmát, így csak az adóalany által belföldön teljesített ügyletek esetében kell forintban feltüntetni az áthárított adót.

A gazdaságfehérítés további lépéseként, az online pénztárgépek és a számlaadat-szolgáltatás pozitív tapasztalataira építve kiterjeszteni tervezik a nyugtaadatokra vonatkozó adatszolgáltatást.

Tudta, hogy a legtöbb adóellenőrzés az áfát érinti? Ügyleteiknek, folyamataiknak, vagy számlázórendszerüknek a felülvizsgálatában szívesen segítünk, hogy felkészülten várhassa az adóhatóságot.

Különadók

A nyári adócsomagot követően számos alkalommal módosultak, illetve bővültek a különadókat érintő rendeletek, év végén dömping szerű kiigazításnak lehettünk tanui.

Biztosítók

A pótadó összegének a 36 milliárd forintra eső kulcsa a korábbi 7 % helyett 12 %, ezt meghaladóan pedig a korábbi 3 % helyett 5 %.

Kőolajtermék előállítók

A kőolajtermék előállítók különadó fizetésre kötelezettek 2022-ben és 2023-ban, melynek mértéke 95 %,melyet a benzinár különbözetre kell megfizetni.

Légitársaságok hozzájárulása

A hozzájárulás legmagasabb mértéke 12.700 forintra emelkedett utasonként.

Gyógyszergyártók

A gyógyszergyártók új alanyai a különadóknak 2022-re és 2023-ra. A különadó alapja a helyi adókról szóló törvény szerinti nettó árbevétel, az adó mértéke sávosan emelkedik, az adóalap

 • 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 %
 • 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 %
 • 150 milliárd forintot meghaladó része után 8 %.

Feldolgozóipari gyártók

A bioetanol- , a keményítő- és keményítőtermék gyártók, valamint a napraforgóolaj gyártók esetén a 31 %-os adókulcs 41 %-ra emelkedett.

Megemelt népegészségügyi termékadó

Új termékkategóriák jelennek meg az adóztatandó termékek között például a szörpök, előre csomagolt édes és sós tészták, valamint emelkedik az adókötelezettséget minden termékkategóriában.

Számvitel

Átültetésre került a vonatkozó EU-s számviteli irányelv, mely két egymást követő beszámolóval lezárt üzleti év vonatkozásában 750 millió EUR konszolidált szinten számított árbevételt elérő multinacionális cégcsoportok vonatkozásában a legfelső anyavállalat számára kötelezővé teszi bizonyos társasági adózási információk jelentését, illetve nyilvánosságra hozatalát, társasági adó jelentés formájában.

A gazdasági és politikai légkör gyors változásai az adózást is érintik. A LeitnerLeitner szakértői naprakészen figyelik és követik a változásokat, hogy ügyfeleiknek mindig a legfrissebb, egyéni igényeknek megfelelő szolgáltatásokat tudják nyújtani. Ne hagyja magát elveszni az adózás útvesztőiben, ránk számíthat!

Szerző

 • Judit Jancsa-Pék
  Partner | Adótanácsadó
 • Gellért Menczel-Kiss
  Partner | Adótanácsadó
 • Nóra Rácz
  Partner | Adótanácsadó
 • Márta Siklós
  Partner | Adótanácsadó | Könyvvizsgáló

Let's get in touch!
KAPCSOLAT